Covid-19 pandemisinin yayılmasını engellemek

  • Bakanlığımızın görev ve yetki alanı içerisinde bulunan kooperatif ve üst kuruluşları ile esnaf ve sanatkar meslek kuruluşlarının olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının alınan risklerin bertaraf edilmesi ve ortaya çıkacak zararların önüne geçilmesi amacıyla Nisan ayı sonrasında yapılmak üzere gerekli tedbirlerin Valiliklerce alınmasının uygun olacağı yönündeki 18.03.2020 tarih ve 53310615 sayılı yazı 81 il Valiliğine gönderilmiştir.
     
  • Belge talebi nedeniyle esnaf ve sanatkarlar sicillerinde ve odalarda yığılmaların önüne geçilmesi, ayrıca vatandaşın kredi başvurularının hızlı yapılması ve başvuru esnasında faaliyet belgesi ve oda kayıt belgesine bedel ödememesi sağlanmıştır