Şirket Sözleşmelerinde Kurul Toplantılarının Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İmkan Tanıyan Hüküm Bulunmayan Şirketlerin Toplantılarının Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Tedbir Alınmıştır

Şirket sözleşmelerinde hüküm bulunmasa dahi, şirketlerimizin bu dönemde gerçekleştirmeyi planladıkları genel kurul toplantılarını “Elektronik Genel Kurul Toplantı Sistemi” ve yönetim organı toplantılarını “Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi” üzerinden gerçekleştirilebilmelerine yönelik tedbir alınmıştır.

Şirketlerin, bu imkandan Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketinden destek hizmeti almak suretiyle ve hak sahiplerine elektronik ortamda katılma imkanının sağlanması zorunluluğunu ortadan kaldırmayacak şekilde yararlanmaları imkan dahilinde olup; şirketler, elektronik toplantı gerçekleştirilmesine imkan tanıyan sözleşme değişikliğini daha sonra yapacakları ilk genel kurul toplantısında gerçekleştirebilecektir.

Bu çerçevede, elektronik genel kurul sistemini kullanan ve genel kurul toplantısı gerçekleştirmek isteyen şirketlerde fiziki ortamda asgari sayıda kişinin katılımı ile toplantı gerçekleştirilmesini teminen, pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılım sağlayabilecekleri hususunda takdirlerini kullanmaları tavsiye olunmaktadır.