Hizmet sektörlerine yönelik olarak uygulanmakta olan ihracata yönelik devlet yardımı programları kapsamındaki destek başvurusu ve eksik belge ibrazı için ek süre verilmiştir.

COVID-19 Pandemisi nedeniyle destek başvurusuna konu bilgi ve belgeleri temin etme bakımından sıkıntı yaşamakta olan hizmet ihracatçılarına ek süre verilerek; olası hak kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

COVID-19 Pandemisi "özel ve zorunlu durum ile mücbir sebep hali" olarak değerlendirilmek suretiyle;
2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar,
2015/9 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar ve 2014/10 sayılı Teknik Müşavirlik Hizmetlerine
Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında destek başvuru süresi ya da eksik
tamamlama süresi 11 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında dolan
hak sahiplerine ek süre verilmiş olup söz konusu süreler için son tarih 27 Temmuz 2020 olarak uygulanacaktır.