FIRSATÇILIK YAPANIN CEZASI AĞIR OLACAK!

Koronavirüs salgını nedeniyle Meclis'e sunulan ekonomik tedbirleri içeren kanun teklifinde değişikliğe gidildi.

Fırsatçılık yapanın cezası ağır olacak! Koronavirüs salgını nedeniyle Meclis'e sunulan ekonomik tedbirleri içeren kanun teklifinde değişikliğe gidildi. Buna göre, fahiş fiyat artışı yapanlara önceden 10 bin TL olarak uygulanan ceza 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanlara önceden uygulanan 50 bin TL'lik ceza ise 500 bin TL'ye çıkacak. TBMM'ye sunulan koronavirüs salgınına yönelik ekonomik tedbirleri içeren teklifin görüşüldüğü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sürpriz değişiklik yapıldı. Buna göre fahiş fiyat uygulayanlara 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanlara da 500 bin TL'ye kadar ceza kesilecek. Öte yandan fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve haksız fiyat değerlendirme kurulu kurulacak. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen sürpriz düzenlemeye üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamayacak. Piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamayacak.

KURUL TOPLAM 13 KİŞİDEN OLUŞACAK

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik düzenlemeler yapmak gerektiğinde denetim ve incelemelerde bulunarak idari para cezası uygulamak ve her türlü tedbiri almak amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulacak. Kurul, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü, Adalet Bakanlığı, Hazine Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından görevlendirilen birer Genel Müdür, İlgili İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı, TOBB ve TESK'ten birer üye, üretici ve tüketici örgütleri ile perakende sektörünü temsilen birer üye olmak üzere 13 kişiden oluşacak.

FIRSATÇI VE STOKÇULARA AĞIR CEZALAR GETİRİLDİ

Teklife eklenen bir başka maddeyle de fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanların cezaları katlanarak artırıldı. Buna göre, fahiş fiyat artışı yapanlara verilen 10 bin TL'lik ceza sınırı 100 bin TL'ye kadar çıkacak. Stokçuluk yapanlara verilen 50 bin TL'lik ceza sınırı ise 500 bin TL'ye çıkacak. Bu para cezalarını uygulama yetkisi Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na ait olacak.