COVİD-19 Pandemik Salgını Nedeniyle Esnaf ve Sanatkar Meslek Kuruluşlarının Alması Gereken Tedbirler Hakkındaki Duyuru

Genel Müdürlüğümüzce, COVID-19 salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla Esnaf ve Sanatkar Meslek Kuruluşlarında uyulması gereken tedbirler resmi yazı ile iletilmiştir. Riayet edilmesi büyük önem arz eden tedbirleri içeren yazı aşağıda belirtilmiştir.