Covid-19 Pandemisinin Yayılmasını Engellemek Amacıyla Alınan Genel Tedbirler

Bilindiği üzere son zamanlardaki gelişmeler kapsamında, Çin Halk Cumhuriyetinin Vuhan kentinde çıkarak birçok ülkeye yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen COVID-19 salgını insan sağlığına yönelik önemli bir tehdit olarak görülmekte olup; söz konusu salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü olarak aldığımız genel tedbirler aşağıda yer almaktadır:

1. Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları Nisan ayı sonrasında yapılacak şekilde ertelenmiştir.
 
2. Tüm esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarınca;
  • Hizmetlerin aksatılmaması koşuluyla asgari düzeyde personel ile hizmet verilmesi,
  • Başta sicil müdürlükleri olmak üzere hizmet binalarına gelen esnaf ve sanatkarların küçük gruplar halinde ve belirli mesafeler korunmak suretiyle meslek kuruluşlarından içeriye alınması,
  • Hijyen tedbirleri kapsamında gerekli ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarının yapılması,
  • Eğitim programları ve kültürel, mesleki etkinlikler vb. her türlü faaliyetlerin Nisan ayı sonuna kadar ertelenmesi,
  • Yönetim, denetim ve disiplin kurulu gibi organ kurul toplantılarının gerekli tedbirler alınarak yapılması
tedbirlerine riayet edilmesi hususunda azami özen gösterilecek ve söz konusu tedbirler hakkında üye odaları bilgilendirilecektir.
 
3. Ekonomik İstikrar Kalkanı gereğince esnaf ve sanatkarlara Halkbankası tarafından doğrudan ya da TESKOMB kefaleti ile kullandırılan kredilerde, Bankanın ve Kooperatiflerin talep ettiği kayıt ve faaliyete ilişkin bilgi ve belgelerin elektronik veri tabanı üzerinden alınması durumunda geçerli sayılacaktır.

Reel ekonominin desteklenmesi ve ekonomik faaliyetlerin devamlılığının sağlanması amacıyla, kredi kullanacakların esnaf ve sanatkâr olmaları şartına ilişkin talep edilecek mesleki faaliyet ve oda kayıt belgelerinin, TESKOMB ve Halkbank veri tabanı ile entegre olan Bakanlığımız e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından (ESBİS) temin edilebileceği TESKOMB ve Halkbankası’na bildirilmiştir. Böylece belge talebi nedeniyle esnaf ve sanatkârlar sicillerinde ve odalarda yığılmaların önüne geçilecek, esnaf ve sanatkarlar kredi başvurularını hızlı bir şekilde yapabilek ve başvuru esnasında faaliyet belgesi ve oda kayıt belgesine bedel ödememesi sağlanmış olacaktır.

4. Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi (Kooperatifçilik Otobüsü) kapsamındaki ziyaret ve toplu etkinlikler ertelenmiştir.