Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin DFİF Taksitleri Faizsiz Olarak Birer Yıl Ertelendi

7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17/04/2020 tarihli Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanunun 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile;

Tarım satış kooperatifleri birliklerinin 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca yeniden yapılandırılan ve yılda bir taksit olmak üzere ödenen Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklı kredi borçlarının 2020 yılına ait borç taksit ödemesi, faizsiz olarak 2021 yılına ertelenmiş, 2021 yılı dahil daha sonraki yıllarda ödenecek taksit tutarları da faizsiz olarak birer yıl ertelenmiştir.

hükmü getirilmiştir.

Yapılan düzenleme ile tarım satış kooperatifleri birliklerimizden Çukobirlik, Trakyabirlik, Marmarabirlik, Karadenizbirlik, Antbirlik, Tariş Üzüm Birliği, Tariş Zeytinyağı Birliği, Tariş Pamuk Birliği ve Tariş İncir Birliğinin 2020 yılında ödemeleri gereken DFİF taksitleri ödenmeyecek, 2021 yılından itibaren faizsiz olarak taksit ödemeleri devam edecektir.