COVID-19 Menşe Uygulamaları

COVID-19 Menşe Uygulamaları

COVID-19 salgınından ötürü sokağa çıkma yasağı ya da sınırlı çalışma koşulları gibi nedenlerle dolaşım ve menşe belgelerinin düzenlenmesinin ve anılan belgelere dair sonradan kontrol taleplerimize ilgili mevzuatta öngörülen süreler içerisinde yanıt verilmesinin mümkün olmamasından dolayı, mükelleflerin mağduriyet yaşamamalarını sağlamak üzere:

  1. İthalata konu tüm eşya için gümrük idarelerimize ibraz edilmesi gereken, ancak mevcut koşullardan ötürü kağıt ortamındaki asıl nüshaları ibraz edilemeyen belgelerin “ihracat yapılırken düzenlenememiş belgeler” olarak kabul edilmesi, ilgili ülkelerin makamlarınca usulüne uygun biçimde sonradan düzenlenecek asıl belgelerin gümrük idarelerimize sonradan ibraz edilmesi şeklinde işlem tesis edilmesi ve herhangi bir teminat alınmaması uygulamasına geçilmiştir. Uygulama 30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli olup, “fiili ithalatı gerçekleşmiş” statüde kalan beyanname için söz konusu belgelerin 31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil olmak üzere) gümrük idarelerine ibraz edilmesi gerekmektedir.
     
  2. Tercihli ticaret ortağımız olan tüm ülkelerin idarelerince sadece elektronik ortamda düzenlenen A.TR Dolaşım Belgeleri, menşe ispat belgeleri ve menşe şahadetnamelerinin ibraz edilen nüshaları gümrük idarelerimizce kabul edilecektir.
     
  3. Bölge Müdürlüklerince halihazırda yapılmış olan ve bundan sonra yapılacak olan sonradan kontrol  taleplerine yurtdışı idareler tarafından verilecek yanıtlara ilişkin olarak ilgili mevzuatta öngörülen cevap verme süresine ilave olarak 6 aylık bir süre daha tanınacaktır.
     
  4. Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) kapsamında başlatılan yeni bir uygulama ile 8 Nisan 2020 tarihinden itibaren, ülkemizden yapılan ihracata konu eşya için düzenlenecek Menşe Şahadetnamesi ve Form A Belgeleri ilgili Ticaret/Sanayi Odaları ve Birlikler tarafından yalnızca elektronik ortamda onaylanmaya başlayacaktır. Öte yandan, Avrasya Ekonomik Birliği üye ülkeleri Rusya Federasyonu, Kazakistan, Kırgızistan ve Beyaz Rusya’ya yönelik olarak Form A Menşe Belgelerinin 17 Nisan 2020 tarihine kadar kağıt ortamında düzenlenmesine devam edilecek olup, bu tarihten sonra bu belgeler de yalnızca elektronik ortamda düzenlenecektir.