Uluslararası Yük Taşımacılığı Kapsamında Türk Ve Yabancı Uyruklu Şoförlerin Ülkemize Giriş-Çıkışları İle Ülkemiz Üzerinden Üçüncü Ülkelere Transit Geçişlerine İlişkin Bilgi Notu

 Uluslararası yük taşımacılığı kapsamında Türk ve yabancı uyruklu şoförlerin ülkemize giriş-çıkışları ile ülkemiz üzerinden üçüncü ülkelere transit geçişlerine ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığının 09.04.2020/6360 tarih/sayılı Genelgesiyle belirlenmiştir.

Söz konusu Genelgeyle özetle;
A- Şoförlerin ülkemiz üzerinden üçüncü ülkelere yapacakları transit taşımalar
1. Yasaklı ülke olsun olmasın, ülkemize girişten önce 14 gün bekleme kuralı transit araç şoförlerine uygulanmamaktadır. (Yabancı uyruklu TIR şoförleri, Irak ve İran kapılarından geri alınmamak kaydıyla çıkış yapabilmektedirler.)  
2. Tüm şoförlerin Sağlık Bakanlığınca yine rutin sağlık kontrolleri yapılarak, araçların dezenfeksiyon işlemleri yapılarak ülkemize alınması sağlanmaktadır.  
3. Şoförlerin, ülkemizden çıkış yapana kadar yetecek miktarda yiyecek, içecek, maske, dezenfektan bulundurmaları zorunlu hale getirilmiştir.
4. Şoförlerin takip edecekleri güzergah belirlenmekte, araçlar araç takip sistemi ile takip edilerek şoförlerin ülkemiz içerisinde bekleme yapmadan kendilerine verilen 24 ila maksimum 48 saat süreler içerisinde ülkemizi terk etmeleri sağlanmaktadır. Aksi takdirde kendilerine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ceza tatbik edilmektedir.

 B- Ülkemize giriş yaparak yükünü ülkemizde boşaltacak araç şoförleri
1. Yabancı uyruklu şoförlerin taşıma işlemlerinin tercihen izole alanda şoför değişimi ve/veya dorse/yük değişimi suretiyle, bunun mümkün olmaması halinde ise 14 gün karantina süresini bekledikten sonra ülkeye girişlerine izin verilmektedir.   
2. Türk uyruklu şoförler ise, izole alanda şoför değişimi ve/veya dorse/yük değişimi yapmayacaklarsa 14 günlük ev karantinasına tabi tutulmaktadırlar.   
3. Şoförler için yukarıda belirtilen sağlık kontrolleri, dezenfeksiyon, zorunlu güzergah, ülkeden çıkış süresi, ceza tatbik edilmesi gibi önlemler uygulanmaktadır.
4. Aciliyet arz eden ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddeleri taşıyan yabancı şoförler için, 14 günlük karantina süresi uygulanmamaktadır.
5. Bulgaristan, Azerbaycan, Nahçıvan ve Gürcistan uyruklu şoförlerin, belirlenecek izole alanlarda 14 günlük karantina süresini beklemeden, gerekli sağlık muayeneleri yapılarak ve araçları dezenfekte edilerek yurda girişlerine izin verilmektedir.

C- Ülkemizden çıkış yapacak şoförler
1. Türk uyruklu şoförlerin ev karantinası süresini geçirdiği tespit edildikten sonra ülkemizden çıkışına izin verilmektedir.
2. Şoförlerin, yetecek miktarda yiyecek, içecek, maske, dezenfektan bulundurmaları zorunlu hale getirilmiştir.

D-RO-RO seferleri
1. Mevcut uygulama devam ettirilmiştir. Bu kapsamdaki taşımalarda, yalnızca dorse/konteyner taşıması yapılmakta, yolcu/şoför taşımacılığına izin verilmemektedir. Ancak, Liman Mülki İdare Amirinin uygun göreceği zaruri durumlar sebebi ile şoför alınabileceği düzenlenmiştir. Gemilerin dezenfeksiyon işlemleri ve mürettebatın sosyal izolasyonu yine zorunludur.