Gümrük Müşavirlerine Yönelik Çalışmalar

Bakanlığımızca yayımlanan 2013/37 sayılı Genelge uyarınca, 2021 yılı için 70 yaşını dolduran doğrudan temsilciler, gümrük müşavirleri ile gümrük müşavir yardımcıları tarafından Mart ayı sonuna kadar ibraz edilmesi gereken sağlık raporlarına ilişkin ibraz süresi, son dönemde Sağlık Bakanlığı tarafından resmi olarak duyurulan pandemi ile ilgili risk haritasında yüksek riskli bölgelerin yoğunluğu ile salgının yayılım hızının artması dikkate alınarak 2021 yılı Haziran ayı sonuna kadar uzatılmıştır.
Antrepolarda işlemlerine devam eden Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri (YGM) ve Gümrük Müşavir Yardımcılarının COVID-19 pozitif olmaları durumunda, yürüyen işlemlerde aksamalara sebebiyet verilmemesi amacıyla;

1- Karantinaya alınan YGM yerine YGM'nin ortak olduğu firmada çalışan bir gümrük müşavir yardımcısının görevlendirilmesi,
2- Karantinada bulunan gümrük müşavir yardımcısının yerine, öncelikle YGM'nin kendisi bir başka antrepoda görevli değilse şahsen YGM'nin, mümkün değilse YGM'nin ortak olduğu firmada çalışan bir başka gümrük müşavir yardımcısının görevlendirilmesi,
3-YGM'nin ortak olduğu firmada çalışan tüm gümrük müşavir yardımcılarının antrepoda görevli olması sebebiyle, başka bir gümrük müşavir yardımcısının görevlendirilmesinin mümkün olmaması durumunda ise; bu durumun belgelendirilmesi ile karantinada bulunan kişiye ait doktor raporu veya diğer ispatlayıcı belgelerin ibraz edilmesi halinde, işlemlerin devamlılığının sağlanmasını teminen karantina süresi ile sınırlı olmak üzere ilgili antrepoda memur görevlendirilmesi gerektiği hususunda tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri talimatlandırılmıştır.