E-İhale Süreci Ve Tahsise İlişkin Çalışmalar (01.04.2020 Tarihinden İtibaren)

  • E-ihaleden kazandığı eşya veya aracını teslim alamayan kişinin mağduriyet yaşamasının önüne geçilmesi, Coronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşlarımız ve personelin olumsuz etkilenmemesi ve hastalığın yayılmasının engellenmesi amacıyla, Bakanlığımız Tasfiye İşletme Müdürlükleri bünyesinde faaliyet gösteren Perakende Satış Mağazalarının faaliyetleri  20.03.2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuş, 01.04.2020 tarihi itibarıyla Bakanlığımızca yapılan e-ihalelere ara verilmiş ve bu tarihten önce ihaleleri kazanmış olan kişilere ise ödeme ve teslim alma işlemleri için mücbir sebep geçene kadar süre tanınmıştır.
 
  • Sağlık Bakanlığınca COVID-19 ile mücadele çalışmaları kapsamında el konulan veya tasfiyelik halde olan dezenfektan, antiseptik çözelti, etil alkol, izopropil alkol, gliserol, oksijenli su (%3 hidrojen peroksit) ve benzeri ürünlerin Bakanlıklarına bedelsiz olarak tahsis edilmesinin talep edilmesi üzerine, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında el konulmuş olan toplam 49.141 litre etil alkolün anılan Bakanlığa teslimi Makam Onayı ile uygun bulunmuştur.
 
  • 17.04.2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa eklenen geçici 13 üncü madde ile 30/9/2020 tarihine kadar 5607 sayılı Kanun kapsamında el konulan ve bulaşıcı salgın hastalıkla mücadele ile doğrudan ilgili tıbbi cihaz ve malzemeler, test materyali, plazma, etil alkol, izopropil alkol, gliserol, maske, eldiven, tulum, galoş, kolonya, dezenfektan, dezenfeksiyon cihazları, solunum cihazı, yoğun bakım malzemesi, ilaç, aşı, ilk yardım araç-gereçleri ve bunların üretiminde kullanılan cihaz ve malzemelerin hâkim veya mahkeme kararı ile kamu kurumlarına tahsis edilmesine imkân tanınmıştır. Soruşturma veya kovuşturma sonucunda tahsis edilen eşyanın iadesine karar verilmesi halinde eşyanın rayiç değerinden varsa gümrük vergileri ve para cezaları ayrıldıktan sonra kalan tutarın tahsis yapılan kurum tarafından eşya sahibine ödeneceği de düzenlenmiştir. Gerekli görülmesi halinde söz konusu uygulamanın süresi Cumhurbaşkanınca 3 aya kadar uzatılabilecektir.