Temassız Ticarete İlişkin Bilgi Notu

KAPIKULE/BULGARİSTAN
Kapıkule Gümrük Kapısı, İçişleri Bakanlığı talimatıyla 18.03.2020 tarihi itibarıyla geçici olarak yolcu giriş-çıkışına kapatılmıştır.
Bununla birlikte, söz konusu Gümrük Kapısından gerçekleştirilecek olan ticari araç giriş-çıkış işlemleri Sağlık ve İçişleri Bakanlığının mevcut düzenlemeleri çerçevesinde devam etmektedir.
İçişleri Bakanlığının 09.04.2020/6360 tarih/sayılı Genelgesi uyarınca, Türk uyruklu ticari araç şoförleri, yasaklı ülkelerden gelseler dahi Sağlık Bakanlığınca alınan tedbirler çerçevesinde muayene edilerek ve ikametgahlarında 14 gün kalacaklarına dair bir form doldurtularak ülkemize alınmaktadır. Bu şoförlerin 14 gün tamamlanmadan ülkemizden çıkışına izin verilmemektedir.
14 günlük karantina süresi nedeniyle, Türk şoförü temininde yaşanan sorunları asgari düzeye indirebilmek amacıyla Kapıkule Gümrük Kapısı GTİ TIR Parkı izole sahada Valilik, Emniyet, Sağlık, Tarım ve Çevre birimleri ile eşgüdüm içerisinde şoför/dorse değişikliği yapılabilmektedir. Burada yapılan şoför/dorse değişimi sayesinde Türk şoförleri için 14 günlük karantina süresi ile ilgili tedbir uygulanmadan ticaretin devamlılığı sağlanmıştır.
Başlangıçta yalnızca Türk şoförler için devreye alınan söz konusu uygulamanın kapsamına, 10.04.2020 itibari ile yabancı şoförler de dahil edilmiştir.
Kapıkule Gümrük Kapısı GTİ TIR Parkı izole sahada şoför/dorse değişimine ilişkin usul ve esaslar, İçişleri Bakanlığının 10.04.2020 tarih ve 6476 sayılı Genelgesi ile belirlenmiştir.
 
HABUR/IRAK
Önemli ihraç pazarlarımızdan olan Irak’a açılan Habur Gümrük Kapısının 01/03/2020 tarihinde kapatılması sonrası ticaretin aksamamasını teminen tampon bölgede konteyner değişimi, dorse değişimi ve şoför değişimi yoluyla ticaretin gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.
Bu kapsamda, ülkemizden çıkış yapacak araçlar Şırnak Valiliği İl Özel İdaresi tarafından işletilen TIR parkından çıktıktan sonra Habur Gümrük Sahasına giriş yapmakta, gümrük tescil, muayene ve diğer kontrol işlemlerinden sonra araçlar gümrük sahasından çıkış kapısına yönlendirilmektedir. Akabinde, araçlar çekici ile birlikte şoför değişimi,  konteyner değişimi veya dorse teslimi yapılarak Irak tarafına gönderilmektedirler. Bu yapılan işlemlerde, insan teması ortadan kaldırılmış, Irak tarafından gelen araçları götürecek olan şoförler ile aracını teslim edecek şoförlerin sağlık Bakanlığınca belirlenen kurallar çerçevesinde hareket etmesi sağlanmıştır.
Ülkemize giriş yapacak araç şoförlerinin kontrolleri, Habur Gümrük Kapısı saha girişine kurulan termal kamera ile yapılmaktadır. Şoförlerin ve vatandaşlarımızın kontroller doktorlarca yapılmaktadır. Ayrıca saha içerisine sahra hastanesi kurulmuştur. Ülkemize giriş yapacak TIR araçları dezenfekte edilerek sahaya alınmaktadır.
  
 
KAPIKÖY/İRAN
İran’a açılan Gürbulak, Esendere, Kapıköy (kara) Gümrük kapılarımız 23/02/2020 tarihinde kapatılmış, tampon bölge olmaması nedeniyle karayolu ile herhangi bir işlem yapılamaz hale gelmiştir.
Kapıköy Demiryolu Gümrük Kapısından insan geçişi ve teması olmaksızın sadece vagonların geçişine 4 Mart 2020 tarihi itibariyle izin verilmeye başlanmıştır.
Bu kapsamda,  Kapıköy’de gümrük işlemleri tamamlanan eşyanın İran’a sevkinde;

 •  Kapıköy’de bulunan İran İrtibat Memurlarının vagon ve evrakları kontrolünden sonra vagon dizisinin sonuna bağlanan makine ile vagonlar İran sınırına doğru ilerletilmekte, makine ve personel sınırı geçmemektedir.
   
 •  İran tarafından gelen makine ve personel sınırı geçmeyecek şekilde Türkiye tarafından ilerletilen vagonlara bağlandıktan sonra Ülkemize ait makine diziden ayrılarak Kapıköy Gar’a geri dönmektedir.
   
 • İran’dan Türkiye’ye yönelik boş veya yüklü vagonların dönüşünde;
   
 • İran tarafından makine sonda kalacak şekilde makine ve personeller sınırı geçmeden vagonlar ülkemize ilerletilmektedir.
   
 • Vagonlar ülkemiz sınırları içerisine geldiğinde Kapıköy Gar’dan sevk edilen makineye bağlanarak, dezenfekte işlemlerinin yapılmasından sonra Kapıköy Gar’a getirilmektedir.
   
 •  Vagonların kabul ve sevk işlemleri esnasında gerekli emniyet tedbirleri alınarak makine ve personellerin sınırı geçmelerine izin verilmemektedir.
   
 • Taşıma evrakları ve ilişkili belgeler dış şartlardan etkilenmeyecek şekilde muhafaza altına alınarak vagonlardan birine iliştirilerek, karşılıklı olarak evrak değişimi insan teması olmadan sağlanmaktadır.