Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği

Tüketici Hakem Heyetlerinde görülen tüketici uyuşmazlıklarının çözümü uzmanlığı veya özel bilgiyi ya da teknik bilgiyi gerektirmesi halinde, tüketici hakem heyeti başkanları tarafından bilirkişi görevlendirmesi yapılmaktadır. Tüketici hakem heyetleri arasında bilirkişilik müessesesine ilişkin uygulama birliğinin sağlanması ve uygulamada tespit edilen sorunların giderilmesi amaçlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan Bilirkişilik Yönetmeliği, Bugün (09.07.2020 tarih ve 31180 sayı) Resmî Gazete'de yayımlandı.

Tüketici Hakem Heyetlerinde görülen tüketici uyuşmazlıklarının çözümü uzmanlığı veya özel bilgiyi ya da teknik bilgiyi gerektirmesi halinde, tüketici hakem heyeti başkanları tarafından bilirkişi görevlendirmesi yapılmaktadır.
Tüketici hakem heyetleri arasında bilirkişilik müessesesine ilişkin uygulama birliğinin sağlanması ve uygulamada tespit edilen sorunların giderilmesi amaçlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan
Bilirkişilik Yönetmeliği,
09.07.2020 tarih ve 31180 sayı ile Resmî Gazete'de yayımlandı.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200709-8.htm?fbclid=IwAR2tFG68MPw162yqdmfT02a-xx7HmZEfYkLnG8AO7H2UJbltzTgebd87IxY

 

Anılan bu Yönetmeliğin 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 36 ve 37 nci maddeleri ile geçici 1 inci maddesi yayımı tarihinde, diğer maddeleri ise 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Ayrıca bu yönetmelik ile Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 19, 20 ve 21'inci maddeleri;
01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.