Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik-1-

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

Bilindiği üzere, son günlerde birçok kurum ve kuruluş tarafından koronavirüs (COVID-19) salgın hastalığının vatandaşlarımız arasında yayılmasının engellenmesi ve vatandaşlarımızın söz konusu salgın hastalıktan korunmasının sağlanması amaçlarıyla çeşitli tedbirler alınarak uygulamaya geçirilmektedir.
 
COVID-19 salgın hastalığına karşı mücadelede alınan tedbirlerin tüketici hakem heyetlerinin faaliyet alanı kapsamında hak kayıplarına yol açmasının önlenmesi amacıyla, 31095 sayılı ve 10/4/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’ne geçici bir madde eklenerek bahsi geçen Yönetmelikte değişiklik yapılmış ve tüketici hakem heyetlerinin toplantılarının yapılması ve tüketici hakem heyetlerinin faaliyetlerinde uymak zorunda oldukları bazı sürelerin işlemesi 30/4/2020 tarihine kadar durdurulmuştu.
 
COVID-19 salgın hastalığının yayılma riskinin devam etmesi nedeniyle, 2/5/2020 tarihli ve 31115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile tüketici hakem heyetlerinin toplantılarının yapılmasının ertelenmesi ve tüketici hakem heyetlerinin faaliyetlerinde uymak zorunda oldukları bazı sürelerin durdurulması 15 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

2 Mayıs 2020 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31115
YÖNETMELİK
Ticaret Bakanlığından:
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “30/4/2020” ibaresi “15/6/2020” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
27/11/2014 29188
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 11/8/2017 30151
2- 10/4/2020 31095