Belgesiz İhracat Kredi Ve Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi (Vrhib) Kapsamında Ek Süre İmkânı

Koronavirüs (KOVİD 19)  salgını durumu belgesiz ihracat kredi ve vergi resim harç istisnası belgesi (VRHİB) kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilmiştir. Belgesiz ihracat kredisi kapsamında en geç kredinin istisnadan yararlanma süresinin sonunu takip eden 1 (bir) ay içerisinde ilgili bankaya, vergi resim harç istisnası belgesi (VRHİB) kapsamında en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Bakanlığımıza başvurulması halinde 12 ay ek süre imkânı getirilmiştir. Söz konusu uygulama 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacaktır.
Firmaların mağdur olmasını önlemek amacıyla; 31/03/2020 tarihli Bakanlık Makamı onayı ile 31/12/2019 tarihinden sonra düzenlenecek olan vergi resim harç istisnası belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin, 30/06/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar fiziksel ortamda da tekemmül ettirilebilmesi kararlaştırılmıştır.