Hariçte İşleme Rejimi Kapsamında Ek Süre İmkânı

Koronavirüs (KOVİD 19)  salgını durumu Hariçte İşleme Rejimi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilmiş olup hariçte işleme izin belgelerine/izinlerine, en geç belge/izin süresi sonundan itibaren bir (1) ay içerisinde müracaat edilmiş olması halinde, 6 (altı) aya kadar ek süre verilmesi imkânı getirilmiştir. Söz konusu uygulama 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacaktır.
Firmaların mağdur olmasını önlemek amacıyla; 31/03/2020 tarihli Bakanlık Makamı onayı ile 31/12/2019 tarihinden sonra düzenlenecek olan vergi resim harç istisnası belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin, 30/06/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar fiziksel ortamda da tekemmül ettirilebilmesi kararlaştırılmıştır.