Maske Kumaşı (Gtp 56.03 Yalnız Meltblown Kumaş) İhracatında Kayda Bağlama Uygulaması

İçinde bulunduğumuz olağanüstü dönemde sağlık hizmetlerinin önemli ihtiyaç kalemlerinden birisi olan ve tıbbi maske üretiminde kullanılan meltblown kumaşın ihracatı, 18 Mart 2020 tarih ve 31072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 2006/07)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/5) ile kayda bağlanmıştır. (EK1)
Mezkûr Tebliğ’deki 56.03 GTP ile başlayan ürünler içerisinde yer alan ‘Yalnız Meltblown Kumaş’ ihracatı için koordinatör birlik olan İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) Genel Sekreterliği’ne müracaat eden firmaların başvuruları değerlendirilmektedir.
Bu itibarla, İhracatçı firmalar tarafından “Yalnız meltblown kumaş” ihracatında koordinatör Birlik olarak tayin edilen İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) Genel Sekreterliği’ne başvuruda bulunulması gerekmektedir. Anılan ürünlerin ihracat işlemlerinde ihracatçı firmalarımızın her zamanki gibi normal ihracat prosedürlerini izlemeleri ile birlikte yapmalarını gerektirecek (Bakanlığımıza doğrudan başvuru gibi) başka ilave bir işlem bulunmamaktadır. Bu minvalde sürecin tamamen İTKİB Genel Sekreterliği üzerinden takip edilmesi gerekmektedir.
Bununla birlikte, bahse konu ihracatçı firmaların kayıt aşamasında değerlendirme yapılabilmesini teminen İTKİB Genel Sekreterliğinin https://www.itkib.org.tr/tr/bulten-2020-4332.html adresli web sayfasında yer alan bilgi ve belgeleri, tam ve eksiksiz bir şekilde hazırlayarak İTKİB Genel Sekreterliğinin uygulama@itkib.org.tr e-posta adresine iletmesi gerekmektedir.