İhracatta Devlet Yardımlarında Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri Onay İşlemlerinde Kolaylık Sağlanması

30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerçekleştirilmesi gereken yerinde incelemeler ile mevzuatta belirtilen sürelere istinaden, başvuru ve eksik tamamlama süresi 30.06.2020 tarihinde dolacak olan (bu tarih dahil) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onayına konu belgelere ilişkin olarak; 
 

  •   2014/8 sayılı Karar ile 2006/4, 2008/2 ve 2010/6 sayılı Tebliğler kapsamında incelemeci kuruluşa mevzuatta belirtilen süreler içerisinde başvurulması halinde yurt dışında düzenlenen belgeler için Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri/Temsilcilikleri onayı aranmaması, 
     
  •   2006/4, 2008/2 ve 2010/6 sayılı Tebliğlere ilişkin Genelgeler kapsamında düzenlenmesi gereken yerinde inceleme formlarına (Ek-12 Ek-4A, Ek-8, Ek-9 ve Ek–G) ihtiyaç duyulmaksızın destek başvurularının sonuçlandırılması,

Bakanlığımızca uygun görülmüştür.