Dahilde İşleme Rejiminde Ek Süre İmkanı

Koronavirüs (KOVİD 19)  salgını durumu Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında mücbir sebep olarak tanınmıştır. Dâhilde İşleme İzin Belgesi/İzni ile İhracat Sayılan Satış ve Teslim için alınan D3 Belgesi sahibi ihracatçılarımızın taahhütlerini yerine getirmelerini sağlamak amacıyla en geç belge süresi sonundan itibaren belge için üç (3) ay içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne, izin için ise bir (1) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine müracaat edilmiş olması halinde 6 ay ek süre imkânı getirilmiştir. Söz konusu uygulama 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacaktır.