Dezenfektan, Kolonya, Hidrojen Peroksit ve Etil Alkol ihracatında kayıt ve izin uygulamasına son verildi.

18/03/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/5)” düzenlemesi çerçevesinde, koronavirüs salgınının ülkemiz genelinde yayılması durumunda, koronavirüs tehdidine karşı hazırlıksız kalınmamasını teminen, söz konusu virüsten korunmak noktasında önem arz eden, Dezenfektan, Kolonya, Hidrojen Peroksit ve Etil Alkol ürünlerinin ihracatı kayıt altına alınmış ve kayıt verilebilmesi için Bakanlığımız onayının alınması zorunlu kılınmıştı.
Ülkemizin koronavirüs salgınına karşı mücadelesinde gelinen aşamada 02.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ değişikliği ile Dezenfektan, Kolonya, Hidrojen Peroksit ve Etil Alkol ürünlerinin ihracatı için kayıt ve Bakanlığımızdan onay alınması uygulamasına son verilmiştir. (EK 5)
Maske Kumaşı (Gtp 56.03 Yalnız Meltblown Kumaş) İhracatında Kayda Bağlama ve kayıt için Bakanlığımız onay uygulaması aynen devam etmektedir.