Maske-Tulum-Sıvı Geçirmez Önlük-Gözlük-Eldiven İhracatında Ön İzin Uygulaması

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen "koruyucu maske (gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler)", "tulum (koruyucu iş elbisesi)", "sıvı geçirmez önlük (kimyasallara karşı kullanılan koruyucu önlükler)", "gözlük (koruyucu gözlükler)" ile Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen "tıbbi ve cerrahi maske" ve "tıbbi steril/non-steril eldivenlerin" Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ön iznine bağlanmasına ilişkin "İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat:96/31)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/4) 4 Mart 2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. (EK2)
Bu itibarla, mezkûr Tebliğler kapsamında yer alan yukarıdaki ürünlerin ihracatı, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ön iznine tabi olup, ihracatçı firmalar tarafından ihracat aşamasında Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna başvuruda bulunularak izin alınması gerekmektedir.