Taze Limon (Kurutulmuş Hariç) İhracatında Ön İzin Uygulaması

Hâlihazırda vuku bulan pandemi sebebiyle, limon ürününde artan iç talep dikkate alındığında, mevcut stokların bir sonraki hasat dönemine kadar (Ağustos sonu veya Eylül başı) piyasada yukarı yönlü fiyat hareketlerine yol açacağı değerlendirilmiştir.

Bu çerçevede, yurt içi arz ve talep dengesinin korunabilmesi ve fiyat istikrarının muhafaza edilebilmesini teminen; 07/04/2020 tarihli ve 31092 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat:2020/07 sayılı “Limon İhracatına İlişkin Tebliğ" (EK4) ile 0805.50.10.00.00 GTİP'li taze limon (kurutulmuş hariç) ihracatı 31/08/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) Tarım ve Orman Bakanlığının ön iznine bağlanmıştır.

İhracat yapmak isteyen firmaların Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.