Ventilatör, Ecmo, Oksijen Konsantratörü, Ventilasyon Sarfları, Hasta devreleri (Anestezi/Ventilator devresi), IV Kanül, Entübasyon Tüpleri, Yoğun Bakım Monitörleri” ihracatında ön izin uygulamasına son verildi.

29/03/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/6)” ile  “Ventilatör, Ecmo, Oksijen Konsantratörü, Ventilasyon Sarfları, Hasta devreleri (Anestezi/Ventilator devresi), IV Kanül, Entübasyon Tüpleri, Yoğun Bakım Monitörlerinin” ihracatı bu ürünlere ilişkin mevcut kapasitenin etkin kullanılarak koronavirüs tehdidine karşı hazırlıksız kalınmamasını teminen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ön iznine bağlanmıştı.
Diğer taraftan, ülkemizin koronavirüs salgınına karşı mücadelesinde gelinen aşamada,   02.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de yapılan Tebliğ değişikliği ile “Ventilatör, Ecmo, Oksijen Konsantratörü, Ventilasyon Sarfları, Hasta devreleri (Anestezi/Ventilator devresi), IV Kanül, Entübasyon Tüpleri, Yoğun Bakım Monitörleri”nin ihracatı için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ön iznine bağlanması düzenlemesine son verilmiştir. (EK 3)