Tüketici Hakem Heyetleri Tarafından İstenen Bilgi Ve Belgelerin Sunulma Süresi

Bilindiği üzere, “korona virüsü (COVID-19)” ismiyle bilinen salgın hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine ilişkin çeşitli tedbirler alınarak uygulamaya geçirilmektedir. Söz konusu salgın hastalığa karşı mücadelede alınan tedbirlerin hak kayıplarına yol açmasının engellenmesi amacıyla, 26/3/2020 tarihli ve 31080 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1 numaralı Geçici Maddesinde, usul hükmü içeren Kanunlarda taraflar bakımından belirlenen sürelerin 13/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren 30/4/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar duracağı, söz konusu sürelerin durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren tekrar işlemeye başlayacağı, durma süresinin başladığı tarih itibarıyla bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan sürelerin durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılacağı, salgın hastalığın devam etmesi halinde Sayın Cumhurbaşkanımızın durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatabileceği ve bu döneme ilişkin kapsamı daraltabileceği ve söz konusu Cumhurbaşkanı kararlarının Resmi Gazete’de yayımlanacağı hususları düzenlenmiştir.
 
Bu kapsamda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 72’nci ve 84’üncü maddeleri dayanak yapılarak yürürlüğe koyulan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin “Bilgi ve belge isteme yetkisi” başlıklı 12’nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, tüketici hakem heyetleri tarafından ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan istenen bilgi ve belgelerin tüketici hakem heyetlerine sunulması için verilen süreler de yukarıda bahsi geçen Kanun hükmü uyarınca durdurulmuştur.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.