Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

“TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
 
Bilindiği üzere, son günlerde birçok kurum ve kuruluş tarafından koronavirüs (COVID-19) salgın hastalığının vatandaşlarımız arasında yayılmasının engellenmesi ve vatandaşlarımızın söz konusu salgın hastalıktan korunmasının sağlanması amaçlarıyla çeşitli tedbirler alınarak uygulamaya geçirilmektedir.
 
COVID-19 salgın hastalığına karşı mücadelede alınan tedbirlerin tüketici hakem heyetlerinin faaliyet alanı kapsamında hak kayıplarına yol açmasının önlenmesi amacıyla, 31095 sayılı ve 10/4/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’ne geçici bir madde eklenerek bahsi geçen Yönetmelikte değişiklik yapılmış ve tüketici hakem heyetlerinin toplantılarının yapılması ve tüketici hakem heyetlerinin faaliyetlerinde uymak zorunda oldukları bazı sürelerin işlemesi 30/4/2020 tarihine kadar durdurulmuştu.
 
COVID-19 salgın hastalığının yayılma riskinin devam etmesi nedeniyle, 2/5/2020 tarihli ve 31115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile tüketici hakem heyetlerinin toplantılarının yapılmasının ertelenmesi ve tüketici hakem heyetlerinin faaliyetlerinde uymak zorunda oldukları bazı sürelerin durdurulması 15 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.
 
Tüketici Hakem Heyetlerinin Faaliyetlerine İlişkin Hangi Süreler Durduruldu?
 
Tüketici hakem heyetleri tarafından ilgili kişilerden istenen bilgi ve belgelerin sunulması için verilen süreler, bilirkişilere raporlarını hazırlamaları için verilen süreler ve tüketici hakem heyetleri kararlarının taraflara tebliğ edilmesi için belirlenen süreler 13 Mart 2020 ile 15 Haziran 2020 tarihleri arası dönem için durduruldu. Yönetmelik maddesinde belirtilen tarihlerin ilk ve son günleri de durdurma müddetine dahil edildi. Ayrıca, tüketici hakem heyetlerinin toplantılarının yapılması da 15 Haziran 2020 tarihine kadar ertelendi.
 
Tüketici hakem heyetlerine istenen bilgi ve belgelerin sunulması için verilen sürelerin bitimine durma süresinin başladığı tarih itibariyle on beş gün ve daha az kalmış ise, söz konusu süreler 16 Haziran 2020 tarihinden başlamak üzere on beş gün uzamış sayıldı.
 
Tüketici hakem heyetlerinin başvuru tarihinden itibaren altı ay ve ilgili mevzuatta öngörülen şartların gerçekleşmesi halinde on iki ay içerisinde başvuruları karara bağlama yükümlülüğü devam etmektedir.
 
Bu Süreçte Vatandaşlarımız Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularını Nasıl Yapmalılar?
 
Yaşadıkları tüketici uyuşmazlıklarının çözümü için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız, elektronik ortamda https://tuketicisikayeti.ticaret.gov.tr adresine girerek e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla ilgili tüketici hakem heyetlerine başvurularını iletmeye devam edeceklerdir.
 
Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği metnine aşağıdaki internet bağlantı adresinden ulaşılabilir:
 
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20239&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.