Çeltik İthalatında Açılan Tarife Kontenjanı kapsamında 1 (bir) ay ilave süre verilmesi

Koronavirüs hastalığı nedeniyle temel gıda ürünlerinde yaşanan talep artışının karşılanabilmesi ve uygun fiyatlı pirinç arzının sağlanabilmesini teminen %0 gümrük vergili açılan 100 bin ton çeltik için 31 Mayıs 2020 tarihine kadar olan kontenjan kullanım süresi, 1 (bir) ay ilave süre verilerek 30/6/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200430M1-2.pdf)