Ekmek mayası üreten sanayiciler için nihai kullanım ibraz etmeleri kaydıyla melas ithalatında hali hazırda %31,5 olarak uygulanan gümrük vergisi %0 seviyesine indirilmiştir.

03/04/2020 tarihli ve 31088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 02/04/2020 tarihli ve 2348 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar kapsamında, gıdalarda arz güvenliği ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla Ekmek mayası üreten sanayiciler için  nihai kullanım ibraz etmeleri kaydıyla melas ithalatında hali hazırda  %31,5 olarak uygulanan gümrük vergisi %0 seviyesine indirilmiştir.     (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200403-8.pdf)