Tekstil Ürünlerinin (tekstil, konfeksiyon, deri ve saraciye ürünleri grubu) İthalatında İlave Gümrük Vergisi Uygulaması

KOVID-19 pandemisi kapsamında dünya genelinde yaşanan talep düşüklüğüne bağlı olarak son dönemde oluşan muhtemel arz fazlasına bağlı düşük fiyatlı ithalat baskısı riskine karşı tekstil, konfeksiyon, deriden eşya ve ayakkabı sektörünü daha etkin şeklide korumak amacıyla bu ürünlerde uygulanan İlave Gümrük Vergilerinin (İGV) 30/09/2020 tarihine kadar, kanuni vergi had ve nispetleri dikkate alınarak yükseltilmesi ve %8 - %35 oranlarında uygulanması kararlaştırılmıştır.
(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200421-1.pdf)