Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Koronavirüs hastalığı nedeniyle temel gıda ürünlerinde yaşanan talep artışının karşılanabilmesi ve uygun fiyatlı pirinç arzının sağlanabilmesini teminen, 100 bin ton çeltik için 31 Mayıs 2020 tarihine kadar kullanılmak üzere %0 gümrük vergili tarife kontenjanı açılmıştır.
(www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200403-9.pdf)