Ham ayçiçeği yağı ithalatında tatbik edilen 1.000 $/ton gözetim kıymeti yağlık ayçiçeği hasadı öncesi 1 Temmuz tarihine kadar 800 $/ton seviyesine düşürülmüştür.

02/04/2020 tarih ve 31087 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile temel gıdalarda arz güvenliği ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla ham ayçiçeği yağı ithalatında tatbik edilen 1.000 $/ton gözetim kıymeti yağlık ayçiçeği hasadı öncesi 1 Temmuz tarihine kadar 800 $/ton seviyesine düşürülmüştür.  (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200402-17.htm)