Çeşitli Plastikten Eşya, Demir-Çelik Ürünleri Ve Çeşitli Aletler,Mobilya,Ev Cihazları ile bazı Muhtelif Eşyaların İthalatında İlave Gümrük Vergisi Uygulaması

Ülkemizde üretim yapan firmalarımızın ekonomimize sağladıkları katkı ve sağladıkları istihdam dikkate alınarak yerli üreticilerin ithalat baskısına karşı korunması amacıyla uluslararası ve ikili anlaşmalardan doğan yükümlülüklerimiz de göz önünde bulundurularak kauçuk iplikler, tutkallar, plastik plaka/levhalar, demir veya çelikten vidalar, plastik ve metal düğmeler, bazı kaynak telleri, kağıt kesme makinaları, hava perdeleri, transformatörler, redresörler, sesli işaret cihazları, kesintisiz güç kaynakları, hoparlörler, röleler, multimetreler, saatler, kronometreler, aydınlatma cihazları aksam ve parçaları, hidrolik presler, video konsolları, bayram ve karnaval eşyası, sirk eşyası, çıtçıtlar ve bunların aksamları, golf sopaları ve açık hava oyunlarına mahsus eşyaya ilave gümrük vergisi uygulanması kararlaştırılmıştır.
(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200418-8.pdf)