Maden, metal, kimyasallar, plastik, kağıt, demir-çelik, metaller, elektrik ve elektronik eşya, makine, taşıtlar, mobilya, aydınlatma ürün gruplarının ithalatında İlave Gümrük Vergisi Uygulaması

KOVID-19 pandemisi kapsamında dünya genelinde yaşanan talep düşüklüğüne bağlı olarak son dönemde oluşan muhtemel arz fazlasına bağlı düşük fiyatlı ithalat baskısı riskine karşı yerli üretimimizin korunmasını teminen kimyasallar, plastik, kağıt, taklit mücevherci eşyası, camdan mamul eşya, demir çelik ürünleri, elektrik ve elektronik eşya, makina, taşıtlar, mobilya, aydınlatma ürünleri, el aletleri, gözlükler, mutfak/sofra eşyası ile bazı muhtelif ürün gruplarında uygulanan İlave Gümrük Vergilerinin (İGV) 30/09/2020 tarihine kadar kanuni vergi had ve nispetleri dikkate alınarak yükseltilmesi ve %2,3-%45 oranlarında uygulanması kararlaştırılmıştır.
(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200421-2.pdf)