Seramikten vitrifiye eşyası, sıhhi tesisatta kullanılan benzeri diğer eşya, döşeme veya kaplama karoları, kaldırım taşları; seramikten mozaik küpler ve benzerleri ile bitirme seramikleri ürün gruplarının ithalatında İlave Gümrük Vergisi Uygulaması

KOVID-19 pandemisi kapsamında dünya genelinde yaşanan talep düşüklüğüne bağlı olarak son dönemde oluşan muhtemel arz fazlasına bağlı düşük fiyatlı ithalat baskısı riskine karşı yerli üretimimizin korunmasını teminen seramikten vitrifiye eşyası, sıhhi tesisatta kullanılan benzeri diğer eşya, döşeme veya kaplama karoları, kaldırım taşları; seramikten mozaik küpler ve benzerleri ile bitirme seramikleri ürün gruplarının ithalatında değişen oranlarda ilave gümrük vergisi (İGV) uygulanacaktır.
(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200505-10.pdf)