Tekstil Makinaları, Döküm Makineleri, Kaynak Makineleri, Takım Tezgahları, Presler, Tarım ve Hasat Makineleri, Pompalar, Gemi Vinçleri, Römorklar, Kord Bezi, Sitrik Asit, Camlar, Ateş Tuğlaları, Emniyet Kemerleri, Yapışkanlar, Termostat, Tartı Alet ve Cihazları, Peruklar, Kar Küreyiciler, Fırınlar, Davlumbazlar, Demir Çelikten Eşya, Kablolar, Kıymetli Süs Eşyası ile bazı muhtelif ürünlerin ithalatında İlave Gümrük Vergisi Uygulaması

KOVID-19 hastalığının ülkemiz ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve yerli sanayimizin artan ithalat baskısına karşı korunması amacıyla; Tekstil Makinaları, Döküm Makineleri, Kaynak Makineleri, Takım Tezgahları, Presler, Tarım ve Hasat Makineleri, Pompalar, Gemi Vinçleri, Römorklar, Kord Bezi, Sitrik Asit, Camlar, Ateş Tuğlaları, Emniyet Kemerleri, Yapışkanlar, Termostat, Tartı Alet ve Cihazları, Peruklar, Kar Küreyiciler, Fırınlar, Davlumbazlar, Demir Çelikten Eşya, Kablolar, Kıymetli Süs Eşyası ile bazı muhtelif ürünleri kapsayan 400’ün üzerinde ürün için 30.09.2020 tarihine kadar geçici olarak ürün bazında değişen oranlarda % 20’ye kadar, bu tarihten sonra ise 10 puana kadar daha düşük oranlarda ilave gümrük vergisi (İGV) uygulanması kararlaştırılmıştır.

(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200628-19.pdf)