Ham Ayçiceği Yağı ve Yağlık Ayçiçeği Tohumunda Gümrük Vergisi Değişikliği

Temel gıdalarda arz güvenliği ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla hasat öncesi 1 Haziran 2020 tarihine kadar ham ayçiçeği yağında %30 olan gümrük vergisi %18 olarak, yağlık ayçiçeği tohumunda %13 olan gümrük vergisi %9 olarak uygulanacaktır.
(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200418-6.pdf)