Kolonya ve dezenfektan üretiminde hammadde olarak kullanılan dökme etil alkol ithalatında uygulanan gümrük vergisi kolonya ve dezenfektan üreten sanayiciler için sıfırlanmıştır.

Kolonya ve dezenfektan üretiminde hammadde olarak kullanılan dökme etil alkol ithalatında hali hazırda  %10 olarak uygulanan gümrük vergisi kolonya ve dezenfektan üreten sanayiciler için sıfırlanmıştır. ( 25/03/2020 tarih ve 31079 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanlığı Kararı (Karar Sayısı: 2284)) 

(İlgili link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200325-4.pdf)