Solunum cihazlarına uygulanan ilave gümrük vergisi (İGV) kaldırılmıştır.

​Solunum cihazlarına %13 olarak uygulanan ilave gümrük vergisi (İGV) kaldırılmıştır. 25/03/2020 tarih ve 31079 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı (Karar Sayısı: 2285) kapsamında, ortaya çıkması muhtemel ihtiyacın karşılanması ve arz güvenliğinin devamını sağlayabilmek amaçlanmıştır (İlgili link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200325-5.pdf)