Tek kullanımlık tıbbi maskelerdeki ilave gümrük vergisi (İGV) kaldırılmıştır

Tek kullanımlık tıbbi maskelerde  %20 olarak uygulanan ilave gümrük vergisi (İGV) kaldırılmıştır. 25/03/2020 tarih ve 31079 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İtlahat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 2286) kapsamında, ortaya çıkması muhtemel ihtiyacın karşılanması ve arz güvenliğinin devamını sağlanması amaçlanmıştır. (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200325-6.pdf)