Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun iznine bağlanmıştır.

Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun iznine bağlanmıştır. 02/04/2020 tarih ve 31087 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/19) ile 3822.00 ve 3002.15 GTP tıbbi tanı kitlerinin ithalatını kapsamaktadır.  (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200402-18.htm)